Podtypy kliniczne zaburzeń przetwarzania słuchowego

Wyróżnia się trzy podtypy kliniczne APD: zaburzenia uwagi słuchowej i rozumienia mowy w hałasie, zaburzenia fonologiczne i percepcji czasowych aspektów dźwięku oraz zaburzenia wymiany informacji słuchowej pomiędzy półkulami mózgu. Czytaj dalej

Zaburzenia Przetwarzania Słuchowego – Centralne Zaburzenia Słuchu – CAPD

APD- auditory processing disorder -to nieprawidłowości w zakresie przetwarzania słuchowego na poziomie neuronalnym, które nie wynikają z zaburzeń funkcji poznawczych oraz językowych.

Czytaj dalej

Ćwiczenia dykcyjne z korkiem – dlaczego nie należy ich stosować?

Ćwiczenia dykcyjne są elementem nauki prawidłowej emisji głosu. Wiedza z tego zakresu jest niezwykle istotna dla rehabilitacji oraz profilaktyki zaburzeń głosu. Bardzo często spotykać się można z wykorzystywaniem korka od wina przy ćwiczeniach dykcyjnych – czy to dobra praktyka?
Czytaj dalej