Przewlekłe wysiękowe zapalenie ucha środkowego

PWZUŚ – to gromadzenie się płynu w przestrzeniach ucha środkowego, które przebiega bez towarzyszących objawów ostrego stanu zapalnego oraz perforacji błony bębenkowej.

Czytaj dalej

Podtypy kliniczne zaburzeń przetwarzania słuchowego

Wyróżnia się trzy podtypy kliniczne APD: zaburzenia uwagi słuchowej i rozumienia mowy w hałasie, zaburzenia fonologiczne i percepcji czasowych aspektów dźwięku oraz zaburzenia wymiany informacji słuchowej pomiędzy półkulami mózgu. Czytaj dalej

Zaburzenia Przetwarzania Słuchowego – Centralne Zaburzenia Słuchu – CAPD

APD- auditory processing disorder -to nieprawidłowości w zakresie przetwarzania słuchowego na poziomie neuronalnym, które nie wynikają z zaburzeń funkcji poznawczych oraz językowych.

Czytaj dalej