Zaburzenia Przetwarzania Słuchowego – Centralne Zaburzenia Słuchu – CAPD

APD- auditory processing disorder -to nieprawidłowości w zakresie przetwarzania słuchowego na poziomie neuronalnym, które nie wynikają z zaburzeń funkcji poznawczych oraz językowych.

Czytaj dalej