Odbyte kursy i szkolenia

02/2020   Afazja i Dyzartria. Moduł I. Organizator: Centrum Szkoleń Neurologopedycznych: AFAlog– Bydgoszcz Polska

11/2019   Afazja u osób dorosłych: diagnostyka neurologopedyczna.  Organizator: Fundacja „Między słowami”– Gdynia, Polska

09/2019   Choroba Alzheimera i inne formy demencji. Pozytywne podejście do opieki Organizator: Teepa Snow, Fundacja TZMO– Toruń, Polska

09/2019   Dyzartria wyzwaniem logopedy.  Centrum Kształcenia „Dobra Kadra”– Warszawa, Polska

05/2019   Logopedyczna diagnoza i terapia zaburzeń układu ruchowego narządu żucia. Organizator: Centrum Kształcenia Dobra Kadra– Warszawa, Polska

04/2019   I Studencka Konferencja Logopedyczna „Dysfagia”.  Organizator: Logopedyczne Koło Studenckie Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego– Warszawa, Polska

04/2019   Plastrowanie statyczne i dynamiczne w logopedii – kinesiotaping medyczny Organizator: APD Medical Sp. zo.o.– Warszawa, Polska

12/2018   Diagnostyka i terapia zaburzeń przetwarzania słuchowego metodą Neuroflow Aktywny Trening Słuchowy.  Organizator: APD Medical Sp. zo.o.– Warszawa, Polska

11/2018   Ortodoncja dla logopedów. Diagnoza i terapia funkcji kompleksu ustno-twarzowego w ujęciu ortodontyczno-neurologopedycznym.  Organizator: Aleksandra Listwoń – Warszawa, Polska

09/2018   Terapia sygmatyzmu międzyzębowego.  Organizator: Prywatna Praktyka WWR Dagmara Kalczyńska – Warszawa, Polska

02/2018   Dziecko dwujęzyczne – diagnoza logopedyczna krok po kroku.  Organizator: Logopedzi-Logopedom – Webinarium

02/2018   Terapia manualna w logopedii. Organizator: Cognitus Centrum Szkoleń – Warszawa, Polska

05/2017   Masaż sfery orofacjalnej. Organizator: Cognitus Centrum Szkoleń – Warszawa, Polska

05/2017   Wykorzystanie elementów metody werbo-tonalnej w pracy z dzieckiem z ORM. Organizator: Cognitus Centrum Szkoleń – Warszawa, Polska

05/2017   Standardy postępowania logopedyczno – pedagogicznego w przypadku dziecka z podejrzeniem ORM. Organizator: Cognitus Centrum Szkoleń – Warszawa, Polska

05/2017   Zabawy rytmiczno-muzyczne oraz ćwiczenia rozumienia w terapii dziecka z ORM. Organizator: Cognitus Centrum Szkoleń – Warszawa, Polska

05/2017   Wybiórczość pokarmowa w ujęciu sensomotorycznym. Warsztat praktyczny. Organizator: Pallmed. Sp. z o.o. – Bydgoszcz, Polska

05/2017  Konferencja „Dzieci przedwcześnie urodzone -szanse rozwoju. Diagnoza i terapia wcześniaków”. Organizator: Pallmed. Sp. z o.o. – Bydgoszcz, Polska

04/2017  Konferencja „Oswoić Autyzm” – Geneza i pomoc rodzinie z autyzmem. Organizator: Stowarzyszenie Razem dla Białołęki – Warszawa, Polska

04/2017 „Moje sylabki” – sylabowa metoda nauki czytania prof. Jagody Cieszyńskiej. Organizator: Wydawnictwo WiR – Poznań, Polska

04/2017 Usprawnianie motoryki małej z wykorzystaniem elementów terapii ręki. Organizator: Wydawnictwo WiR – Poznań, Polska

04/2017 Moje dziecko (uczeń, pacjent) nie mówi! Co to może być? – diagnoza różnicowa zaburzeń rozwoju językowego dziecka. Organizator: Wydawnictwo WiR – Poznań, Polska

03/2017 Kongres Logopedyczny „Narzędzia diagnostyczne w logopedii”. Organizator: Oddział Kujawsko-Pomorski Polskiego Związku Logopedów – Toruń, Polska

06/2016 Masaż logopedyczny. Organizator: E-duko – Jastrzębie Zdrój, Polska

04/2016 Co „mówią” nam zachowania trudne uczniów z autyzmem? Rozwijanie komunikacji jako narzędzie zmiany. Organizator: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego – Bydgoszcz, Polska

04/2016 Praca z uczniami z ZA – tworzenie systemów motywacyjnych i modelowanie pożądanych zachowań. Organizator: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego – Bydgoszcz, Polska

04/2016 Seminarium naukowo-praktyczne „Specjalistyczna pomoc dla dzieci ze spektrum autyzmu, w tym z zespołem Aspergera”. Organizator: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego – Bydgoszcz, Polska

03/2016 Konferencja psycholingwistyczna „(Nie)kompetencje językowe – ujęcie lingwistyczne, psychologiczne i interdyscyplinarne”. Organizator: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego – Bydgoszcz, Polska