O stronie

Strona powstała w celu dzielenia się własnymi przemyśleniami dotyczącymi różnych zagadnień z zakresu logopedii oraz integracji sensorycznej. Wpisy nie mają charakteru publikacji naukowej i są jedynie zbiorem mojej wiedzy, uzyskanej w trakcie pracy, studiów, stażów, praktyk, wolontariatu oraz szkoleń i kursów. Strona może okazać się pomocna każdemu, kto pragnie poznać zagadnienia teoretyczne oraz obserwacje praktyczne różnych aspektów terapii logopedycznej oraz integracji sensorycznej.